STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ chân răng cấy ghép Theo phụ lục Theo phụ lục Global D Thiết bị cấy ghép implant cho phép thay thế chân răng. Được cấy vào xương hàm trên hoặc xương hàm dưới. Dùng để cấy ghép, thay thế răng thật đã bị mất. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C