STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân và Phụ tùng máy cắt đốt Theo phụ lục Theo phụ lục FIAB Spa Dùng trong phẩu thuật, đo tín hiệu điện tim và Sử dụng cho máy cắt đốt Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Quy tắc 7, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B