STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay khoan nha khoa CX207-G; CX207; CX207-2; CX207-A; CX207-A-2; CX207-B; CX207-B2; CX207-C; CX207-C2; CX207-W; CX207-W-2; CX207-F Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd Sử dụng trong việc khám và điều trị răng hàm mặt Quy tắc 9, phần II phụ lục II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B