STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo khúc xạ, bản đồ giác mạc tự động kèm phụ kiện. Theo phụ lục Theo phụ lục Rexxam Co., Ltd. Dùng để đo khúc xạ, bản đồ giác mạc Quy tắc 12, mục C, phần II, phụ lục I, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A