STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Endotracheal tube Zhejiang Medicines & Health Products I/E Co., LTD Zhejiang Medicines & Health Products I/E Co., LTD Sử dụng để đặt nội khí quản Quy tắc 5, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B