STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy gây mê kèm thở 0209773-1; 0200615; 0206037; 0202006-1 Löwenstein Medical GmbH & Co. KG Löwenstein Medical GmbH & Co. KG sử dụng cho máy thở, máy gây mê kèm thở QT 10 TTBYT Loại C