STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Vygon Các ống nội khí quản không có vòng bít được đưa qua đường miệng hoặc đường mũi vào khí quản của trẻ sinh non, trẻ sơ sinh hoặc trẻ em khi cho rằng việc sử dụng ống nội khí quản có vòng bít có thể khiến những bệnh nhân này bị tổn thương khí quản nặng. Chúng được sử dụng để bù đắp tình trạng khó thở trong gây mê toàn thân, chăm sóc đặc biệt, hồi sức ... Thông thường, chúng được kết nối với mặt nạ hô hấp nhân tạo để hỗ trợ bệnh nhân có nhịp thở tự phát không đủ hoặc không thể. Lumen bổ sung cho phép nhỏ khí quản (ví dụ chất hoạt động bề mặt) hoặc kiểm soát áp lực đường thở. Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B