STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn mổ và phụ kiện kèm theo STFocus-10D STFocus-10S STFocus-10M STFocus-10W STFocus-10E STFocus-10DCM ST-LED 60D ST-LED 60DCM ST-LED 60S ST-LED 60M ST-LED 60E ST-LED 70D ST-LED 70DCM ST-LED 70S ST-LED 70M ST-LED 70E ST-LED 70W St. Francis Medical Equipment Co., Ltd St. Francis Medical Equipment Co., Ltd Hỗ trỗ chiếu sáng trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A
2 Bàn sanh (mổ) sản phụ khoa và phụ kiện kèm theo OT-800G St. Francis Medical Equipment Co., Ltd St. Francis Medical Equipment Co., Ltd Dùng để phẫu thuật bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A
3 Bàn mổ đa năng thủy lực và phụ kiện kèm theo OT-2300; OT-2200; OT-2100; OT-2000; OT-700; OT 700A; OT-600; OT-600A; OT-090 St. Francis Medical Equipment Co., Ltd St. Francis Medical Equipment Co., Ltd Dùng để phẫu thuật bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A