STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xông khí dung siêu âm và phụ kiện kèm theo Comfort 2000 KU-400 Comfort 3000 KU-500 Koushin Industries, Inc Koushin Industries, Inc Dùng để xong khí dung bệnh nhân Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy hút dịch áp lực thấp và phụ kiện kèm theo Constant 1400 Sanko Manufacturing Co., Ltd Sanko Manufacturing Co., Ltd Dùng để hút dịch trong quá trình điều trị bệnh nhân Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Máy hút dịch và phụ kiện kèm theo SU-305; SU-305P SU-510; SU-660 SU-770; SU-990; SU-991 Gemmy Industrial Corporation Gemmy Industrial Corporation Dùng để hút dịch trong quá trình điều trị bệnh nhân Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Tủ sấy tiệt trùng khô và phụ kiện kèm theo YCO-N01 YCO-010 YCO-07 Gemmy Industrial Corporation Gemmy Industrial Corporation Dùng để hấp tiệt trùng dụng cụ Quy tắc 15, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B