STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BÀN MỔ ĐIỆN ĐA NĂNG JS-002 Jinsol Medical Instrument Co., Jinsol Medical Instrument Co., Dùng để nâng đỡ bệnh nhân trong phẫu thuật. Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A