STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nối dùng để bơm thuốc, dịch truyền, thuốc cản quang áp lực cao Connecting Tube/ DPT, HPCT, DUCT, HTT Cook Incorrporated Cook Incorrporated Dùng bơm thuốc, dịch truyền Qui tắc 2 TTBYT Loại A