STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim AsCARD Grey; AsCARD Orange ASPEL S.A. ASPEL S.A. Dùng đo điện tâm đồ cho người lớn và bệnh nhi tại các trung tâm kiểm tra sức khoẻ, cho phép đo 1, 3, 6, 12 kênh và đầy đủ ở 12 chuyển đạo Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B