STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp khóa tái tạo mắt xích thẳng 3.5 - II Theo phụ lục Theo phụ lục Beijing Libeier Bio-Engineering Institute CO.,LTD Vít xương thường được sử dụng với các nẹp xương, nhưng cũng có thể được sử dụng một mình. Quy tắc 8 – Phần II, Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C