STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi đường rò hậu môn Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG Dùng để hiển thị hình ảnh lỗ rò trong phẫu thuật nội soi hậu môn - trực tràng như rò hậu môn, viêm rò xoang lông vùng cùng cụt. Ống soi được đưa vào cơ thể qua lỗ tự nhiên và sử dụng trong thời gian ngắn. Quy tắc 5, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B