STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Gòn viên 1A0002; 1A0013 Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Sử dụng hỗ trợ trong điều trị sâu răng, trám răng trong nha khoa 5 TTBYT Loại A
2 Tấm trải ngực bệnh nhân 1A4220;1A4222; Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Sử dụng hỗ trợ trong điều trị sâu răng, trám răng trong nha khoa 4 TTBYT Loại A
3 Ống hút nước bọt 1A5101; 1A5102; Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Sử dụng hỗ trợ trong điều trị sâu răng, trám răng trong nha khoa 5 mục 4 TTBYT Loại B
4 Ống hút phẫu thuật 1A5190;1A5191; 1A5192;1A5193; 1A5194 Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Sử dụng hỗ trợ trong điều trị sâu răng, trám răng trong nha khoa 5 mục 4 TTBYT Loại B
5 Cọ quét keo trám răng 1A6541;1A6542; 1A6543; 1A6544 Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Sử dụng hỗ trợ trong điều trị sâu răng, trám răng trong nha khoa 5 mục 1 TTBYT Loại A
6 Túi hấp dụng cụ - Dạng hộp: 1A8100;1A8101; 1A8102; 1A8103; 1A8104; 1A8105; 1A8106; 1A8107 - Dạng cuộn: 1A8140;1A8141; 1A8142;1A8143; 1A8144;1A8145; 1A8146;1A8147; 1A8148 Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Sử dụng hỗ trợ trong điều trị sâu răng, trám răng trong nha khoa 4 TTBYT Loại A
7 Vật liệu ghi dấu răng 1C0263; 1C0568 Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Sử dụng hỗ trợ trong điều trị sâu răng, trám răng trong nha khoa 5 mục 1 TTBYT Loại A
8 Mũi khoan răng Diamond-burs economic type Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Shanghai Dochem Industries Co., Ltd- Trung Quốc Sử dụng hỗ trợ trong điều trị sâu răng, trám răng trong nha khoa 5 mục 4 TTBYT Loại B