STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ đồ bảo hộ DM6-SF-CA; DM5-SMMS-CA; DM-SB-PC Công ty TNHH DAE MYUNG CHEMICAL Việt Nam Công ty TNHH DAE MYUNG CHEMICAL Việt Na Được sử dụng trong môi trường y tế, phòng sạch, trong các công tác phòng chống dịch, có tác dụng kháng thấm, kháng khuẩn, chống bám dính, giúp bảo vệ người sử dụng trước tác nhân lây nhiễm Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Áo choàng phẫu thuật DM-7000 Công ty TNHH DAE MYUNG CHEMICAL Việt Nam Công ty TNHH DAE MYUNG CHEMICAL Việt Nam Được sử dụng trong phòng phẫu thuật giúp bảo vệ người sử dụng tránh khỏi vi khuẩn, ngăn cản dịch, máu của bệnh nhân thấm vào cơ thể. Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Khăn trải dùng trong y tế/ Khăn trải phẫu thuật Khăn trải bộ; Khăn trải đơn Công ty TNHH DAE MYUNG CHEMICAL Việt Nam Công ty TNHH DAE MYUNG CHEMICAL Việt Nam Được sử dụng trong phòng phẫu thuật dưới dạng khăn trải: bàn mổ, khay đựng dụng cụ phẫu thuật, trên người bệnh nhân... Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A