STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ hemoglobin tự động Theo phụ lục Theo phụ lục Fresenius Kabi AG- Đức Là máy dùng để đo nồng độ Hemoglobin trong máu người 2 TTBYT Loại C
2 Cuvettes để sử dụng đo hemoglobin tự động, dùng với máy CompoLab TM Theo phụ lục Theo phụ lục Fresenius Kabi AG- Đức Được sử dụng để định lượng hemoglobin trong máu người 2 TTBYT Loại C