STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ dụng cụ phantom đảm bảo chất lượng chùm tia hệ thống xạ trị SNC Phantom Sun Nuclear Sun Nuclear • Sử dụng trong lĩnh vực xạ trị. • Phantom MV-QA: Đánh giá tỉ lệ hình ảnh, khoảng dịch chuyển vị trí, độ phân giải không gian, độ tương phản, tính đồng nhất và mức độ nhiễu của năng lượng MV. • Phantom kV-QA: Đánh giá tỉ lệ hình ảnh, khoảng dịch chuyển vị trí, độ phân giải không gian, độ tương phản, tính đồng nhất và mức độ nhiễu của năng lượng kV. • Phantom FS-QA: Đánh giá vị trí ngàm và độ trùng khớp trường bức xạ/ trường ánh sáng đối xứng và bất đối xứng; Đánh giá độ phẳng và độ đối xứng đối với tính ổn định của đường profile chùm tia electron và photon.. • Phantom WL-QA: Kiểm tra độ trùng khớp giữa tâm trường xạ và hình ảnh; Định vị / tái định vị hệ thống CT có chùm tia hình nón; Đánh giá kết quả dịch chuyển khoảng cách vị trí đồng tâm 3D; Thực hiện các phép đo Winston-Lutz Quy tắc 09 TTBYT Loại C
2 Hệ thống phần mềm đảm bảo chất lượng sử dụng cho hệ thống xạ trị SNC Machine Sun Nuclear Sun Nuclear • Sử dụng trong lĩnh vực xạ trị. • Đảm bảo chất lượng hình ảnh và các lá chì che chắn (MLC) cho hệ thống xạ trị. • Đảm bảo chất lượng liều xạ định lượng và kỹ thuật chiếu xạ xoay quanh bệnh nhân (VMAT). • Tương thích với các khối chức năng của hệ thống SunCHECK™ như phần mềm DoseCHECK™, PerFRACTION™, SNC Routine™ và các khối chức năng khác sắp ra mắt. • Hỗ trợ hầu hết các phantom đảm bảo chất lượng hệ thống xạ trị và đảm bảo chất lượng hình ảnh thông dụng theo tiêu chuẩn TG-142. • Phù hợp với các hệ thống Varian, Elekta, ARIA, MOSAIQ. quy tắc 09 TTBYT Loại C
3 Phantom đảm bảo chất lượng kế hoạch điều trị bệnh nhân bằng kỹ thuật xạ phẫu StereoPHAN Sun Nuclear Sun Nuclear • Kiểm tra toàn bộ quá trình kỹ thuật xạ phẫu định vị (SRS/ SRT/ SBRT). • QA giải thuật hợp ảnh đối với phương thức thu nhận hình ảnh CT và MRI. • QA liều xạ tuyệt đối, tương đối và liều xạ điểm tại vị trí đồng tâm với buồng ion hóa, phân bố liều xạ tương đối sử dụng film quy tắc 09 TTBYT Loại C