STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TRUNG TÂM KHÍ Y TẾ OXY - AIR - CO2 - N2O - N2 - AGSS Theo phụ lục Theo phụ lục Air Liquide Medical Systems S.A. (ALMS) Là các thiết bị chuyên dụng của Hệ thống khí y tế; Dùng để kết nối chai khí y tế cao áp với bộ kết nối dàn bình, đảm bảo việc cung cấp khí y tế liên tục và an toàn cho bệnh nhân sử dụng. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B