STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản khoa đa năng FG-04; FG-07/ FAMED ZYWIEC SP.ZO.O FAMED ZYWIEC SP.ZO.O Dùng để hỗ trợ trong quá trình khám, điều trị, chẩn đoán tại khoa sản của cơ sở y tế QT12/phần II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A