STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ đa năng điều khiển điện SU-03; SU-05/ FAMED ZYWIEC SP.ZO.O FAMED ZYWIEC SP.ZO.O Dùng trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân tại phòng mổ của cơ sở y tế QT12/Phần II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A