STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng vệ sinh dành cho sản phụ - Birth pad 3522; 3523; 3515/ Osaki Medical Corporation Osaki Medical Corporation Được sử dụng cho sản phụ sau sinh '- Quy tắc 4/ (Phần II) Phân loại nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (theo Thông tư 05/2022/TT-BYT) TTBYT Loại A