STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường khám bệnh GK/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Dùng cho bệnh nhân nằm để khám bệnh, siêu âm và điều trị trong các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Xe đẩy tiêm XD2T; XD3T/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Dùng để vận chuyển và phân phát thuốc, các dụng cụ, vật tư và thiết bị y tế cần thiết cho bệnh nhân tại các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế… Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tủ đầu giường TDG/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Làm tủ để tư trang, thuốc cho bệnh nhân ở các phòng bệnh của các cơ sở y tế, phòng khám, bệnh viện Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Cây treo truyền dịch CT3; CT5; CTN5/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Dùng để treo chai dịch truyền cho bệnh nhân trong bệnh viện và các cơ sở y tế. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Xe đẩy monitor theo dõi bệnh nhân XDM1; XDM2/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Dùng để di chuyển máy monitor theo dõi bệnh nhân tới vị trí mong muốn của bác sĩ Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A