STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn để đẻ và khám phụ khoa Stable-D80/ Shinva Medical Instrument Co., Ltd. Trung Quốc Shinva Medical Instrument Co., Ltd. Trung Quốc Sản phẩm được dùng trong quá trình sinh đẻ, khám, chẩn đoán và phẩu thuật phụ khoa. Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán In vitro; Quy tắc 12 TTBYT Loại A