STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giá đỡ bơm tiêm điện, máy truyền dịch có bộ giao tiếp tích hợp Infusion Workstation/HP-80 Theo phụ lục MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Sản phẩm này được sử dụng kết hợp với bơm tiêm điện HP-30 PRO và máy truyền dịch HP-60, để cung cấp tủ kết hợp cho các bơm tiêm điện/máy truyền dịch. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I – Thông tư số 05 /2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Đèn đặt nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Dòng máy VS-10 đèn đặt nội khí quản dành cho nhân viên y tế giúp nâng nắp thanh quản của bệnh nhân để lộ thanh môn nhằm đặt nội khí quản chính xác, để thực hiện gây mê hoặc sơ cứu. Nó cũng có thể được sử dụng để kiểm tra và điều trị các vấn đề ở bên trong. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I – Thông tư số 05 /2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Giá đỡ bơm tiêm điện, máy truyền dịch có bộ giao tiếp tích hợp Infusion Workstation/HP-80 MRI Theo phụ lục MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Trong quá trình vận hành kiểm tra MRI, giá đỡ bơm tiêm điện, máy truyền dịch HP-80 MRI được sử dụng kết hợp với bơm tiêm và truyền dòng HP do MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD sản xuất. Nó cung cấp không gian lắp đặt và cung cấp năng lượng cho các bơm truyền và tiêm này. Giao diện dữ liệu của thiết bị truyền dịch cho phép thiết bị kết nối với các bơm truyền/tiêm và đưa ra cảnh báo khi cần thiết. Thiết bị giá đỡ bơm tiêm điện, máy truyền dịch HP-80 MRI được thiết kế để sử dụng trong môi trường cộng hưởng từ với mật độ từ thông không quá 20 mT. Thiết bị được sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I – Thông tư số 05 /2022/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Trạm điều khiển bơm tiêm điện, máy truyền dịch Infusion Workstation/MS-100 Theo phụ lục MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Trạm điều khiển bơm tiêm điện, máy truyền dịch - được sử dụng kết hợp với bơm tiêm điện/máy truyền dịch seri HP do MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD sản xuất. Nó cung cấp không gian lắp đặt và cung cấp năng lượng cho các bơm tiêm điện và máy truyền dịch này. Giao diện dữ liệu của Trạm điều khiển bơm tiêm điện, máy truyền dịch cho phép Trạm điều khiển bơm tiêm điện, máy truyền dịch giao tiếp với các bơm tiêm truyền này và đưa ra lời nhắc báo động khi có yêu cầu. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I – Thông tư số 05 /2022/TT-BYT TTBYT Loại B