STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent graft bổ sung động mạch chủ bụng Theo phụ lục Theo phụ lục JOTEC GmbH Hệ thống E-tegra Stent Graft được chỉ định để điều trị nội mạch đối với chứng phình động mạch chủ dưới thượng thận, cũng có thể ảnh hưởng đến động mạch chậu chung. Quy tắc 8, mục 2, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại D