STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm miễn dịch UniCel DxI 800 Access Immunoassay System/973100 Beckman Coulter, Inc Beckman Coulter, Inc. Máy xét nghiệm miễn dịch UniCel DxI 800 Access là một thiết bị chẩn đoán trong ống nghiệm dùng để xác định định lượng, bán định lượng hoặc định tính nồng độ nhiều chất cần phân tích khác nhau trong dịch cơ thể người. Quy tắc 1 phần III, mục 1, phụ lục 1, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại D
2 Máy xét nghiệm miễn dịch Access 2 Immunoassay System/81600N Beckman Coulter, Inc Beckman Coulter, Inc. Máy xét nghiệm miễn dịch Access 2 Immunoassay System là một thiết bị chẩn đoán trong ống nghiệm dùng để xác định định lượng, bán định lượng, hoặc định tính nồng độ nhiều chất phân tích khác nhau trong chất dịch cơ thể người. Quy tắc 1 phần III, mục 1, phụ lục 1, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại D