STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm nước tiểu Theo phụ lục đính kèm/ Arkray Factory, Inc Arkray Factory, Inc Sử dụng để chẩn đoán, xác định nhanh các chỉ số nồng độ các chất trong nước tiểu. Quy tắc 6/ Phần III- Phụ lục I-Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B