STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ cấy ghép chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục B&B Dental S.R.L. Sử dụng để ghép trụ răng nhân tạo vào hàm thay thế răng bị mất, giúp phục hồi chức năng của răng Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C