STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ)Ống thông can thiệp mạch não Theo phụ lục Theo phụ lục MicroVention, Inc Sử dụng can thiệp mạch nói chung như mạch não, ngoại biên nhưng không dùng cho mạch vành Quy tắc 6, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D