STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ag/AgCl EKG Electrode V149611002 Shenzhen city qingpeng industry limited company EW ASIA LIMITED Điện cực bằng kim loại đã được phủ hợp chất AgCl để hàn chì Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ag/AgCl EKG Electrode V149611002 Shenzhen city qingpeng industry limited company EAST WEST CHINA .,LTD Điện cực bằng kim loại đã được phủ hợp chất AgCl để hàn chì Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 EEG Refill Bottle 11oz V149610101 Shenzhen Hanhui plastic production company limited EW ASIA LIMITED Chai nhựa 320ml, dùng để đựng nước muối (dùng trong thiết bị ghi tín hiệu từ não ra máy tính) Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 EEG Refill Bottle 11oz V149610101 SHENZHEN HANHUI PLASTIC PRODUCTION COMPANY LIMITED EAST WEST CHINA .,LTD Chai nhựa 320ml, dùng để đựng nước muối (dùng trong thiết bị ghi tín hiệu từ não ra máy tính) Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 EEG Bottle 35ml (with screw cap) V149610103 DONGGUAN CITY XUJING PLASTIC PRODUCTS COMPANY LIMITED EW ASIA LIMITED Chai nhựa 35ml, dùng để đựng nước muối (dùng trong thiết bị ghi tín hiệu từ não ra máy tính) Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 EEG Bottle 35ml (with screw cap) V149610103 Dongguan city xujing plastic products company limited EAST WEST CHINA .,LTD Chai nhựa 35ml, dùng để đựng nước muối (dùng trong thiết bị ghi tín hiệu từ não ra máy tính) Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 EEG 5ml syringe V149610001 Dongguan city shengcheng electronic company limited EW ASIA LIMITED Bơm tiêm, không có kim tiêm, 5ml, dùng bơm dung dịch nước muối vào thiết bị ghi tín hiệu điện từ não ra máy tính Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 EEG 5ml syringe V149610001 Dongguan city shengcheng electronic company limited EAST WEST CHINA .,LTD Bơm tiêm, không có kim tiêm, 5ml, dùng bơm dung dịch nước muối vào thiết bị ghi tín hiệu điện từ não ra máy tính Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A