STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van của phụ tùng ghế nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục HDX Will Corp/ Hàn Quốc HDX Sky/ Hàn Quốc Phụ kiện đi kèm ghế nha khoa 12 TTBYT Loại A
2 Công tắc chụp cầm tay cho máy X-quang cầm tay Theo phụ lục Theo phụ lục HDX Will Corp/ Hàn Quốc HDX Sky/ Hàn Quốc Phụ kiện đi kèm máy X-quang cầm tay 4 TTBYT Loại A
3 Bàn phím điều khiển dùng cho ghế nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục HDX Will Corp/ Hàn Quốc HDX Sky/ Hàn Quốc Phụ kiện đi kèm ghế nha khoa 12 TTBYT Loại A
4 Bao nhựa chống nhiễm khuẩn dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục HDX Will Corp/ Hàn Quốc HDX Sky/ Hàn Quốc Phụ kiện đi kèm máy chụp CT nha khoa 4 TTBYT Loại A
5 Mâm bác sĩ dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục HDX Will Corp/ Hàn Quốc HDX Sky/ Hàn Quốc Phụ kiện đi kèm ghế nha khoa 4 TTBYT Loại A
6 Ghế trợ tá dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục HDX Will Corp/ Hàn Quốc HDX Sky/ Hàn Quốc Phụ kiện đi kèm ghế nha khoa 4 TTBYT Loại A
7 Đèn đọc phim X-quang dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục HDX Will Corp/ Hàn Quốc HDX Sky/ Hàn Quốc Phụ kiện đi kèm ghế nha khoa 12 TTBYT Loại A