STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Pin dùng cho máy X-quang cầm tay X-cam Battery Theo phụ lục HDX Will Corp/ Hàn Quốc HDX Sky/ Hàn Quốc Phụ kiện đi kèm máy X-quang cầm tay 10 mục 4 TTBYT Loại C
2 Bo mạch dùng trong máy CT nha khoa Inverter Board ; Power Board Theo phụ lục HDX Will Corp/ Hàn Quốc HDX Sky/ Hàn Quốc Phụ kiện đi kèm máy chụp CT nha khoa 10 mục 4 TTBYT Loại C