STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao hàn mạch BiZactTM Tonsillectomy Device Advanced Bipolar Tissue Sealer/Divider 12 mm - 12 cm Covidien Covidien LLC Dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực dùng cho máy cắt đốt điện cao tần . Quy tắc 9 – Phần II - Phụ lục I; Phụ lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C