STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo chì, yếm chì N-XR-1/ CWORLD CWORLD Nhằm bảo vệ cho bệnh nhân, người vận hành hoặc người hỗ trợ khỏi bị phơi nhiễm bức xạ. Quy tắc 4, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A