STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử xét nghiệm định tính troponin T TROPT Sensitive/11621904193 Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH, Đức Xét nghiệm miễn dịch định tính dùng để phát hiện đặc hiệu troponin T trong máu tĩnh mạch chống đông bằng heparin hoặc EDTA. Quy tắc 3.8, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại C