STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BĂNG BỘT BÓ SỢI THỦY TINH Theo phụ lục Theo phụ lục TOMATO M&C CO.,LTD Sản phẩm dùng để bó bột, cố định gãy xương, tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình khác. Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A