STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi doa định vị đầu chỏm Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Sản phẩm này được sử dụng trong điều chỉnh dây chằng chéo thuộc khớp. Ngoài ra, dụng cụ này còn được sử dụng để hỗ trợ thắt nút giúp cố định cấy ghép dây chằng chéo. Quy tắc 6 phần II, phụ lục I thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B