STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu JPD-500E; JPD-500D/ Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd Máy được sử dụng để đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu (SpO2) và nhịp tim/phút Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Nhiệt kế điện tử JPD-FR202, JPD-FR300, JPD-FR400, JPD-FR401, JPD-FR408/ Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd Nhiệt kế được sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể bệnh nhân Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Máy đo huyết áp JPD-HA100; JPD-HA120; JPD-HA121; JPD-HA101; JPD-HA300/ Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd Máy được sử dụng để đo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim/phút Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại B
4 Máy nghe tim thai JPD-100E; JPD-100S6; JPD-200C/ Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng để đo và nghe nhịp tim của thai nhi Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại B