STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim CZ-430; CZ-800/ Zerone Co., Ltd Zerone Co., Ltd Đo các tín hiệu điện tim chẩn đoán bệnh lý liên quan tim mạch Quy tắc 10, Phần II TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B