STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chỉ khâu chóp xoay khớp vai EPA0047CLA, EPA0055CLA, EPA0065CLA S.B.M., S.A.S S.B.M., S.A.S Vít chỉ may chóp xoay khớp vai dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình quy tắc 07 TTBYT Loại D
2 Vít chỉ khâu khớp vai EPA0047KNO, EPA0055KNO, EPA0065KNO; EPAV245KNO, EPAV255KNO, EPAV265KNO S.B.M., S.A.S S.B.M., S.A.S Vít chỉ may chóp xoay khớp vai dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình quy tắc 07 TTBYT Loại D