STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông chữ T T-Drainage tube; Kehr catheter; Kehr’s T tube Well Lead Medical Co., Ltd. - Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.-Trung Quốc Luồn vào ống mật để thông đường mật 5 TTBYT Loại B
2 Ống thông tiểu Foley Catheter; Urethral Cathter; Malecot Catheter, Nelaton Catheter Well Lead Medical Co., Ltd. - Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.-Trung Quốc Ống luồn vào niệu đạo đến bàng quang để thông tiểu 5 TTBYT Loại B
3 Ống thông khí quản Endotracheal Tube Tracheal tube Performed nasl/oral tracheal tube Well Lead Medical Co., Ltd - Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Ống luồn vào khí quản và đẩy khí oxy qua ống vào bệnh nhân 5 TTBYT Loại B
4 Túi (bóng) bóp giúp thở Breathing bag Well Lead Medical Co., Ltd. - Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.-Trung Quốc Túi bóp đầy khí giúp thở 2 TTBYT Loại B
5 Bộ xông khí dung Nebulizer Nebulizer mask Nebulizer kit Well Lead Medical Co., Ltd - Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Mặt nạ có dây nối gắn với máy tạo khí dung để xong khí dung bệnh nhân 2 TTBYT Loại B
6 Dây máy thở, gây mê Extendable Circuit Breathing circuit Anesthetic (anesthesia) breathing circuit Well Lead Medical Co., Ltd - Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Dây dẫn khí từ máy vào bệnh nhân 2 TTBYT Loại B
7 Dây nối oxy Oxygen tubing Well Lead Medical Co., Ltd - Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Dây nối dẫn khí oxy 2 TTBYT Loại B