STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ an toàn sinh học Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Giải pháp Y sinh ABT - Chi nhánh Long Hậu Bảo vệ người thao tác tránh khỏi các vi khuẩn và virus độc hại Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A