STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị lấy mẫu Theo phụ lục Theo phụ lục DLAB Scientific Co., Ltd Để xử lý mẫu chất lỏng: hút mẫu và phân phối mẫu chất lỏng với độ chính xác cao… trong các ứng dụng y tế Quy tắc 5, Phần III, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A