STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ ) Bóng chèn cổ túi phình mạch não Theo phụ lục Theo phụ lục MicroVention, Inc Sử dụng làm tắc mạch tạm thời, hỗ trợ làm tắc phình mạch não. Quy tắc 6, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D