STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sợi Truyền Quang Raykeen-200; Raykeen-272; Raykeen-365; Raykeen-550; Raykeen-800; Raykeen-1000; Raykeen-200R; Raykeen-272R; Raykeen-365R; Raykeen-550R; Raykeen-800R; Raykeen-1000R Shanghai Raykeen Laser Technology Co., Ltd Shanghai Raykeen Laser Technology Co., Ltd Vật tư tiêu hao dùng cho Máy Tán Sỏi Laser, sử dụng để truyền quang laser trong phẫu thuật tán sỏi, cắt đốt và sử dụng điều trị chuyên khoa khác Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C