STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi khoan sọ não tự dừng Theo phụ lục Theo phụ lục adeor Medical AG Mũi khoan sọ não tự dừng, sử dụng trong phẫu thuật thần kinh sọ não Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục 1 Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B