STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống Nội Soi Tiết Niệu Tk 790-380 Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH Dùng để thăm khám niệu quản, hỗ trợ phẫu thuật Quy tắc 7 TTBYT Loại B