STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo tốc độ lắng máu ESR 40; ESR 100 Sistat Diagnostics Sistat Diagnostics Thiết bị chuẩn đoán này chỉ dùng cho phòng xét nghiệm chuyên nghiệp để để phân tích độ lắng của hồng cầu Quy tắc 03 TTBYT Loại C