STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nước tiểu BM URI 10; BM URI 11 BioMaxima S.A BioMaxima S.A Sử dụng theo các máy xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra các chỉ số của nước tiểu hỗ trợ trong thăm khám sức khỏe tổng quát và tầm soát nhiều bệnh lý khác. Quy tắc 6 TTBYT Loại B
2 Máy xét nghiệm nước tiểu BM URI 500; BM URI 200 BioMaxima S.A BioMaxima S.A Được sử dụng để xét nghiệm các thông số nước tiểu Quy tắc 6 TTBYT Loại B